Tranh tô màu Home

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom

Chào mừng bạn đến với bộ sưu tập Tranh Tô Màu Công Chúa tại tranhtomau.net. Bloom - Fairy Of The Dragon Flame - Tiên Nữ Của Ngọn Lửa Rồng Thiêng. Cô phát hiện ra sức mạnh phép thuật tiềm tàng của mình sau khi giúp đỡ một fairy khác, Stella. Mạnh mẽ và nhạy cảm, cô ấy luôn giúp đỡ bạn bè. Một thời gian ngắn sau khi đến Alfea, cô phát hiện ra rằng sức mạnh từ lửa của cô đến từ Ngọn Lửa của Rồng xa xưa. Cô là công chúa của hành tinh Domino (hay Sparks). Cô có một con thỏ lông xanh dương tên là Kiko. Pixie của cô là Lockette, pixie của những cánh cổng. Selkie của cô là Serena, selkie của Domino. Nguồn: https://vi.wikipedia.org

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 1

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 2

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 3

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 4

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 5

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 6

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 7

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 8

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 9

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 10

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 11

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 12

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 13

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 14

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 15

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 16

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 17

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 18

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 19

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 20

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 21

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 22

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 23

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 24

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 25

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 26

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 27

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 28

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 29

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 30

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 31

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 32

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 33

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 34

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 35

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 36

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 37

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 38

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 39

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 40

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 41

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 42

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 43

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 44

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 45

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 46

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 47

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 48

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 49

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 50

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 51

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 52

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 53

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 54

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 55

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 56

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 57

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 58

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 59

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 60

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 61

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 62

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 63

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 64

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 65

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 66

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 67