Tranh tô màu Home

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella

Chào mừng bạn đến với bộ sưu tập Tranh Tô Màu Công Chúa tại tranhtomau.net. Stella - Fairy of the Shining Sun - Tiên nữ của Ánh Sáng Mặt trời. Cô là một học sinh khá xinh đẹp và một cô gái quá điệu qua cách ăn mặc, mà luôn bị điểm trung bình hoặc điểm thấp, nhưng luôn luôn vượt qua nhờ sự giúp đỡ từ những người bạn của cô. Cô có xu hướng tuỳ tiện và không thích lên những kế hoạch lâu dài, nhưng cô lại có thể nhận ra khi nào mọi người cần sự giúp đỡ của cô ấy. Stella cũng có tai tiếng ở Alfea vì đã làm nổ tung phòng thí nghiệm và phải học lại một năm; do đó, cô lớn hơn một tuổi so với tất cả các bạn của mình. Cô sở hữu sức mạnh của Mặt Trời và Mặt Trăng bởi vì mẹ cô tượng trưng cho Mặt Trăng còn bố cô tượng trưng cho Mặt Trời. Cô là công chúa của hành tinh Solaria, nơi sinh của cô ấy. Pixie của cô là Amore, pixie tình yêu. Selkie của cô là Illiris, selkie của Solaria. Nguồn: https://vi.wikipedia.org

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 1

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 2

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 3

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 4

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 5

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 6

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 7

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 8

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 9

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 10

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 11

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 12

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 13

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 14

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 15

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 16

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 17

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 18

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 19

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 20

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 21

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 22

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 23

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 24

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 25

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 26

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 27

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 28

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 29

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 30

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 31

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 32

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 33

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 34

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 35

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 36

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 37

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 38

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 39

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 40

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 41

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 42

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 43

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 44

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 45

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 46

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 47

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 48

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 49

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 50

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 51

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Stella 52