Tranh tô màu Home

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna

Chào mừng bạn đến với bộ sưu tập Tô Màu Công Chúa tại tranhtomau.net. Câu chuyện cổ tích nói chung và nhân vật Bà chúa Tuyết nói riêng gây ra nhiều khó khăn trong một thời gian dài để chuyển thể thành phim điện ảnh. Nhiều giám đốc hãng phim, trong đó có cả Walt Disney, đã tìm cách giải quyết cốt truyền và nhiều kịch bản chuyển thể đã phải gác lại vì các nhà làm phim không thể hoá giải vấn đề với các nhân vật. Cuối cùng, hai đạo diễn Buck và Lee đã giải quyết thành công khó khăn này bằng cách cho Anna và Elsa là hai chị em, từ đó thiết lập một mối quan hệ sống động giữa các nhân vật. Nguồn: https://vi.wikipedia.org

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna1

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna2

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna3

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna4

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna5

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna6

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna7

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna8

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna9

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna10

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna11

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna12

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna13

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna14

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna15

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna16

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna17

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna18

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna19

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna20

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna21

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna22

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna23

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna24

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna25

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna26

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna27

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna28

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna29

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna30

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna31

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna32

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna33

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna34

Tranh Tô Màu Elsa Và Anna35