Tranh tô màu Home

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla

Chào mừng bạn đến với bộ sưu tập Tranh Tô Màu Công Chúa tại tranhtomau.net. Layla là công chúa của Andros. Cô có một dáng vẻ hiếu động, bất trị và hoang dã. Layla là một vận động viên, chiến binh, vũ công giỏi. Cô là một người muốn bình đẳng nam nữ và do đó trái ngược với Riven. Cô cũng có vẻ tinh nghịch. Cô sở hữu sức mạnh của chất lỏng và có thể tạo ra một chất lỏng màu hồng được gọi là “Morfix” để biến thành bất cứ dạng gì cô chọn. Cô gia nhập Winx Club trong season 2 và mang những pixie - các tiên nữ bướm của cô theo. Pixie của cô là Piff, pixie của những giấc mơ đẹp, mà thường xuyên giúp cô vượt qua những cơn ác mộng rắc rối. Selkie của cô là Lemmy, selkie của Andros. Nguồn: https://vi.wikipedia.org

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 1

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 2

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 3

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 4

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 5

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 6

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 7

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 8

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 9

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 10

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 11

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 12

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 13

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 14

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 15

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 16

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 17

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 18

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 19

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 20

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 21

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 22

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 23

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 24

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 25

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 26

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 27

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 28

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 29

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 30

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 31

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 32

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 33

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 34

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 35

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 36

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 37

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 38

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 39

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 40

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 41

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 42

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 43

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 44

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 45

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 46

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 47

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 48

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 49

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 50

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 51

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 52

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 53

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 54

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 55

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 56

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 57

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 58

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 59

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 60

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 61

Tranh Tô Màu Công Chúa Winx Layla 62