Tranh tô màu Home

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom - Phần 19

Chào mừng bạn đến với bộ sưu tập Tranh Tô Màu Công Chúa tại tranhtomau.net. Bloom - Fairy Of The Dragon Flame - Tiên Nữ Của Ngọn Lửa Rồng Thiêng. Cô phát hiện ra sức mạnh phép thuật tiềm tàng của mình sau khi giúp đỡ một fairy khác, Stella. Mạnh mẽ và nhạy cảm, cô ấy luôn giúp đỡ bạn bè. Một thời gian ngắn sau khi đến Alfea, cô phát hiện ra rằng sức mạnh từ lửa của cô đến từ Ngọn Lửa của Rồng xa xưa. Cô là công chúa của hành tinh Domino (hay Sparks). Cô có một con thỏ lông xanh dương tên là Kiko. Pixie của cô là Lockette, pixie của những cánh cổng. Selkie của cô là Serena, selkie của Domino. Nguồn: https://vi.wikipedia.org

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom trước: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 -

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom 19

Tranh Tô Màu Công Chúa Phép Thuật Winx - Bloom tiếp theo: Phần 20 - Phần 21 - Phần 22 - Phần 23 - Phần 24 - Phần 25 - Phần 26 - Phần 27 - Phần 28 - Phần 29 - Phần 30 - Phần 31 - Phần 32 - Phần 33 - Phần 34 - Phần 35 - Phần 36 - Phần 37 - Phần 38 - Phần 39 - Phần 40 - Phần 41 - Phần 42 - Phần 43 - Phần 44 - Phần 45 - Phần 46 - Phần 47 - Phần 48 - Phần 49 - Phần 50 - Phần 51 - Phần 52 - Phần 53 - Phần 54 - Phần 55 - Phần 56 - Phần 57 - Phần 58 - Phần 59 - Phần 60 - Phần 61 - Phần 62 - Phần 63 - Phần 64 - Phần 65 - Phần 66 - Phần 67 -